Intelektualia myśliwskie VIII

Cena 20.00 zł

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2016
ISBN 978-83-64867-12-5
format A5
164 s.
nakład 700 egz.


Publikacja zawiera dziesięć artykułów, dotyczących szeroko pojmowanej kultury łowieckiej.

SPIS TREŚCI

Zbigniew Ciemniewski, Czym powinno być łowiectwo we współczesnej Europie?

Bogdan Złotorzyński, Zagrożenia dla współczesnego łowiectwa

Krzysztof Morow, Kształtowanie się współczesnego polskiego łowiectwa

Tomasz Konarski, Orzeł i Reszka

Piotr Kowal, Tradycje muzyki myśliwskiej w Polsce

Emilia Bzicka, Animalistyczne brązy Magdaleny Gross (1891–1948)

Stefan Olech, Unikalne i cenne. Kilka słów o wybranych okazach myśliwskiej broni palnej w zbiorach Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Katarzyna Kot, Polowania dewizowe w PRL

Sławomir Grzechnik, Zamoyscy w Angoli

Krzysztof Kornacki, Łowiectwo w Kozłówce – reaktywacja

Indeks osób

Alert Systemowy