Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VI

Cena 60.00 zł

red. Hubert Łaszkiewicz

Wydawnictwo Werset
Lublin 2017
ISBN 978-83-65713-11-7
s. 520
il. 221

Publikacja poświęcona jest wychowaniu i edukacji młodych ziemian i arystokratów. Składa się z trzech bloków tematycznych: Wychowanie, Kształcenie, Rozrywki. Zawiera 28 artykułów przedstawiających te zagadnienia.

cena : 60 zł

Alert Systemowy