Piękna i dobra

Cena 29.90 zł

Aldona Cholewianka-Kruszyńska
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2008
ISBN
s. 272
il. 108
kolor

Wydana w postaci pamiętnika opowieść o jednej z najpiękniejszych kobiet - Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej - Matki Rodu Zamoyskich.

Alert Systemowy