Pałac Zamoyskich w Kozłówce

Cena 35.00 zł

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2012
ISBN 978-83-929426-5-8
wersja polsko-angielska
format A4
s. 120
il. kol. 103
nakład 3.000

Drugie wydawnictwo albumowe poświęcone zespołowi pałacowo-parkowemu w Kozłówce.
Zawiera dzieje pałacu i charakterystykę zbiorów Muzeum. Piękne barwne zdjęcia przedstawiają architekturę zespołu, wnętrza pałacowe oraz wybrane obiekty.

Alert Systemowy