Między Wersalem a Montmartre

Cena 50.00 zł

 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2009
ISBN 978-83-929426-0-3-9-2
format A4
s. 168
il. kol. 241
nakład 1.000
Wydawnictwo albumowe prezentujące wyroby sztuki francuskiej - 115 obiektów rzemiosła artystycznego oraz 55 plakatów, znajdujące się obecnie w zbiorach Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie. Wydanie albumu towarzyszyło wystawie tych muzealiów, prezentowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w roku 2009.

Alert Systemowy