Intelektualia myśliwskie VIII

Okładka książki. Na ciemnozielonym tle w środkowej części rysunek przedstawiający młodego daniela ukrywającego się za roślinnością. Po prawej stronie od dołu do góry napis: intelektualia myśliwskie VIII

intelektualiaviii.jpg

Okładka książki. Na ciemnozielonym tle w środkowej części rysunek przedstawiający młodego daniela ukrywającego się za roślinnością. Po prawej stronie od dołu do góry napis: intelektualia myśliwskie VIII

Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Wiśle 27 czerwca 2015 roku

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2016, ISBN 978-83-64867-12-5, format A5, 164 s., nakład 700 egz.

cena:  20 zł

zamów teraz

Publikacja zawiera dziesięć artykułów, dotyczących szeroko pojmowanej kultury łowieckiej.

SPIS TREŚCI

Zbigniew Ciemniewski, Czym powinno być łowiectwo we współczesnej Europie?

Bogdan Złotorzyński, Zagrożenia dla współczesnego łowiectwa

Krzysztof Morow, Kształtowanie się współczesnego polskiego łowiectwa

Tomasz Konarski, Orzeł i Reszka

Piotr Kowal, Tradycje muzyki myśliwskiej w Polsce

Emilia Bzicka, Animalistyczne brązy Magdaleny Gross (1891–1948)

Stefan Olech, Unikalne i cenne. Kilka słów o wybranych okazach myśliwskiej broni palnej w zbiorach Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Katarzyna Kot, Polowania dewizowe w PRL

Sławomir Grzechnik, Zamoyscy w Angoli

Krzysztof Kornacki, Łowiectwo w Kozłówce – reaktywacja

Indeks osób

Alert Systemowy