Zaczęło się w Kozłówce. Historia dokonań pierwszego ...

4 lipca 2014
gallery_(14)

gallery_(14)

gallery_(14)

4 lipca - 16 listopada 2014

„...zaczęło się w Kozłówce. Historia dokonań pierwszego muzeum w powojennej Polsce (1944–2014)”

kurator: Krzysztof Kornacki

aranżacja: Anna Fic-Lazor

miejsce: Teatralnia


4 lipca 2014 roku w Teatralni Muzeum Zamoyskich w Kozłówce została uroczyście otwarta wystawa „...zaczęło się w Kozłówce. Historia dokonań pierwszego muzeum w powojennej Polsce (1944–2014)”.

Była to historyczna synteza dokonań kilku pokoleń ludzi, zaangażowanych w losy dawnego pałacu Zamoyskich i zgromadzonej przez nich kolekcji.

Rozwinięciem niektórych wątków z archiwalnych fotografii znajdujących się na terenie zespołu pałacowo-parkowego były plansze, znajdujące się na pierwszym piętrze Teatralni. Odnosiły się one m.in. do obchodzącej mały jubileusz (20-lecia) Galerii Sztuki Socrealizmu, pracowni konserwatorskiej czy też zmian w kozłowieckim parku. Działalność edukacyjna Muzeum przywoływały wydawnictwa, niejednokrotnie wyróżniane w konkursach na najpiękniejsze książki; muzealne kalendarze, wydawane od roku 1996 czy też druki ulotne - foldery, zaproszenia, plakaty związane z działalnością tej placówki. Swoje miejsce na wystawie znaleźli także pracownicy Muzeum.

Na parterze Teatralni zgromadzono około 100 muzealnych nabytków. To muzealia zakupione, podarowane bądź zdeponowane w Kozłówce w ciągu ostatnich lat. Zbiór tworzyły przedmioty rzemiosła artystycznego: kobierce, meble, porcelana, srebra i platery, kandelabry. Są tu także pokazywane niezmiernie rzadko obrazy, grafiki, mapy i archiwalia.

Ekspozycję współfinansowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Alert Systemowy