Z pałacowej biblioteki

6 czerwca 2016
zpalacowejbiblioteki.jpg

zpalacowejbiblioteki.jpg

zpalacowejbiblioteki.jpg

6 – 30 czerwca 2016

Z pałacowej biblioteki

miejsce: Galeria z Ogrodu


1 – 31 lipca 2016

miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Filia nr 37 (ul. Bazylianówka 85)


Ekspozycja składa się z 18 plansz prezentujących najciekawsze muzealia, gromadzone w zabytkowej bibliotece kozłowieckiej. To starodruki, czasopisma, ekslibrisy, nuty, a także prywatne pamiątki, np. listy i fotografie dawnych mieszkańców Kozłówki. Z okazji obchodzonego Roku Mapy zaprezentowaliśmy również plany, przewodniki (popularne bedekery) i mapy. Te ostatnie pochodzą z cennego zbioru „Atlas Hommanianus”, wydanego w Norymberdze w latach 1725–1803 w znanej oficynie Homanna i jego spadkobierców. Osobną planszę poświęciliśmy zagadnieniom związanym z konserwacją książek. Wystawa została przygotowana w wyniku porozumienia o zacieśnianiu współpracy pomiędzy naszym Muzeum a Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Alert Systemowy