Tydzień Bibliotek - 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

8 maja 2021
Tydzień Bibliotek - 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tydzień Bibliotek - 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tydzień Bibliotek - 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzień Bibliotekarza, przypadający 8 maja, rozpoczyna Tydzień Bibliotek, specjalny program promocji czytelnictwa i bibliotek, obchodzony od roku 2004. W tym roku, z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, prezentujemy książki ze zbiorów biblioteki Muzeum Zamoyskich w Kozłówce nawiązujące do tego wydarzenia.

Zaczynamy od dwóch wydawnictw z historii powszechnej. Autorem jednej jest włoski dziewiętnastowieczny historyk Cezar Cantù, a drugiej Arnold Ludwig Hermann Heeren, niemiecki historyk żyjący w latach 1760–1842.

  • Historyja powszechna Cezara Cantù, przeł. przez Leona Rogalskiego, T. X, nakł. S. Orgelbranda, Warszawa 1856;
  • Arnold Ludwig Hermann Heeren, Rys dziejów systematu państw europejskich i ich osad od utworzenia się jego po odkryciu obu Indij, aż do naszych czasów, tłum. Jan Leon Sienkiewicz, Warszawa 1827.

Alexander von Oppeln-Bronikowski, niemiecki pisarz, przedstawił postać jednego z twórców konstytucji, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

  • Stanislaw Poniatowski, épisode du XVIIIe siècle,  par Alexandre Bronikowski; trad. par A. Loeve-Veimars, Paris: U. Canel, 1830

Pokazujemy też dziewiętnastowieczne i dwudziestowieczne wydawnictwa encyklopedyczne, naukowe i popularnonaukowe.

  • Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, T. 2, Od roku 1572–1795, w oprac. Jana Stanisława Bystronia [et al.; red. Stanisław Lam], Warszawa, nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, [1929–1930]
  • Wiedza o Polsce, T. 2, Dzieje i najstarsze zabytki języka polskiego [...], historja literatury [...], historja teatru w Polsce [...], historja malarstwa [w oprac. Jana Bystronia et al., Warszawa: [s.n., 1932]
  • Encyklopedja staropolska ilustrowana, T. 3, [K-P], Zygmunt Gloger, Warszawa 1902
  • Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, T. 8, Kolejowe sądy – Laud William, wyd. Gutenberg, Kraków [1929]
  • Historia sejmu polskiego, T. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. Jerzego Michalskiego, oprac. Juliusz Bardach [et al.], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984

Wśród wybranych publikacji są też pamiętniki, w których poruszany był temat Konstytucji 3 Maja oraz wspomnienia obchodów majowych rocznic przez młodzież szkolną.

  • Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, T. 1, Redakcya i Administracya [Biblioteki Dzieł Wyborowych], Warszawa 1909
  • Jan Kanty Steczkowski, Wspomnienie majówek młodzieży szkolnej za czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej przez jednego z ówczesnych uczniów Liceum św. Anny, nakładem Wydawnictwa „Kalendarza Krakowskiego”, Kraków 1878

Alert Systemowy