VII Sesja naukowa z cyklu „Akademia Kozłowiecka”

14 września 2019
Akademia kozłowiecka

Akademia kozłowiecka

Akademia kozłowiecka

W dniu 14 września 2019 r. odbyła się siódma sesja naukowa z cyklu „Akademia Kozłowiecka”. Konferencja została przygotowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Tradycyjnie rozpoczęła ją msza święta w kaplicy pałacowej odprawiona w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego celebrowana przez ks. dr. Krzysztofa Stolę.

Po zakończonej mszy nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadających w październiku 2018 roku rocznic – 70. objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Konferencję rozpoczął wykład „Społeczna gospodarka rynkowa we współczesnym nauczaniu Kościoła” – wygłoszony przez dr. hab. Przemysława Czarnka, Wojewodę Lubelskiego. Następny referat – „Kardynał Stefan Wyszyński patriota i mąż stanu”, przedstawił prof. dr hab. Mieczysław Ryba, a ostatni – „Słowo drukowane w gramatyce życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, wygłosił ks. dr Krzysztof Stola.

Na zakończenie obrad uczestnicy konferencji zostali zaproszeni przez dyrektora muzeum Annę Fic-Lazor do zwiedzania pałacu. Uczestników Akademii Kozłowieckiej oprowadzała po wnętrzach pałacu Inka Zamoyska, najmłodsza córka ostatnich właścicieli Kozłówki.

Alert Systemowy