Sztuka Konserwacji

18 kwietnia 2014
konserwacja_klatka.jpg

konserwacja_klatka.jpg

konserwacja_klatka.jpg

18 kwietnia – 18 maja 2014

Sztuka Konserwacji

Galeria „Z ogrodu”

 

Kozłowiecki „akcent” wystawy prezentowanej w ramach „Spotkań Konserwatorskich” w Warszawie. Z 13 plansz można dowiedzieć się, czym jest konserwacja, jak przechowywane są eksponaty, a także prześledzić proces konserwacji poszczególnych muzealiów ze zbiorów naszej placówki. W dwóch gablotach prezentujemy narzędzia używane przez konserwatorów i przedmioty poddawane pracom konserwatorskim, w różnym stopniu ich zaawansowania.

Alert Systemowy