Szlaki w Lasach Kozłowieckich

www_oferta_dlaaktywnych_szlaki_w_lasach_kozlowieckich.jpg

www_oferta_dlaaktywnych_szlaki_w_lasach_kozlowieckich.jpg

www_oferta_dlaaktywnych_szlaki_w_lasach_kozlowieckich.jpg

W odległości około 2 km od Muzeum znajdują się Lasy Kozłowieckie, które wchodzą w skład Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Jego powierzchnia wynosi 6121 ha, zaś otuliny 7432 ha.

Jest to największy kompleks leśny w pobliżu Lublina, który odznacza się wysokimi walorami florystycznymi i faunistycznymi w skali regionalnej. Zachowały się w nim fragmenty drzewostanów o składzie gatunkowym zbliżonym do naturalnego. Jednym z przykładów jest położony w głębi lasu rezerwat przyrody „Kozie Góry”.
Nie należy również zapominać o zabytkach kultury ludowej. Jej duch pozostał w przydrożnych krzyżach i kapliczkach, w malowniczych wioskach położonych na skraju parku, gdzie odnaleźć można jeszcze ślady dawnego budownictwa i ludowych tradycji.

Na terenie Lasów Kozłowieckich Nadleśnictwo Lubartów przygotowało następującą infrastrukturę turystyczną:

  • Ścieżkę biegową o długości 8,8 km.
  • Ścieżkę dydaktyczną Kopanina, która powstała, aby w interesujący sposób przybliżyć zwiedzającym las i rządzące nim prawa. Wzdłuż 2 km trasy rozstawiono 14 tablic z opisami walorów przyrodniczo-leśnych znacznie zwiększających atrakcyjność spaceru. Oprócz szumu drzew, śpiewu ptaków i zapachu lasu, można przez dotyk przekonać się o różnicach kory różnych gatunków drzew, szyszek, liści i igliwia. Lokalizacja ścieżki Kopanina.
  • Dwa parkingi, które powstały w ramach Aktywnego Udostępniania Lasu: parking ,,Kopanina” położony w Leśnictwie Jawidz (nieopodal drogi krajowej nr 19), parking ,,Stary Tartak” położony w sercu Lasów Kozłowieckich (ok. 9,5 km od Muzeum). Znajduje się tutaj także kwatera myśliwska Stary Tartak, usytuowana w dawnej leśniczówce Zamoyskich, która udostępnia pokoje turystom. Możliwe jest tu także wynajęcia miejsca na ognisko. Więcej o kwaterze Stary Tartak. Na parkingach znajdują się wiaty, stoły, zadaszenia. Na parkingu Kopanina jest miejsce na organizację ogniska, które można rozpalić po otrzymaniu wcześniej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów. Na parkingu Stary Tartak jest miejsce postojowe dla rowerów oraz ścieżka zdrowia. Zdjęcia parkingów znajdziesz tutaj.

 


Po więcej informacji zapraszamy na stronę Nadleśnictwa Lubartów, a poniżej znajdą Państwo mapy przedstawiające szlaki rowerowe i piesze.


Mapy i przewodniki do pobrania:

Mapa Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

Trasy rowerowe w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym

Ścieżka edukacyjna – Kopanina

Alert Systemowy