Autor: Kościuczyk Agnieszka

Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu (sklepiku z pamiątkami)

22 czerwca 2023

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zaprasza do składania ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności handlowej (sklepiku z pamiątkami) w budynku oficyny północnej na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

https://mzkozlowka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&action=details&document_id=1907081

 

Alert Systemowy