Plakat białoruski 1947–1978

10 maja 2002
plakat_bialoruski.jpg

plakat_bialoruski.jpg

plakat_bialoruski.jpg

10 maja – 30 czerwca 2002

Plakat białoruski 1947–1978

komisarz: Jacek Szczepaniak

miejsce ekspozycji: Galeria Sztuki Socrealizmu w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce


Wystawa zorganizowana we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku i Białoruskim Związkiem Projektantów. Zaprezentowano na niej 33 plakaty, przede wszystkim o tematyce politycznej, zawierające hasła typowe dla okresu komunizmu oraz plakaty quasi reklamowe wzywające do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze „konsumpcyjnym”, np. zachęcające do wzięcia udziału w loterii państwowej. Wystawa ilustruje tezę, że w sztukach plastycznych na Białorusi odejście od konwencji socrealistycznej nastąpiło dopiero w 2 połowie lat 80. XX wieku.
 

Alert Systemowy