Piąte spotkanie z cyklu „Akademia Kozłowiecka”

16 marca 2019
Piąter spotkanie z cyklu Akademia kozłowiecka

Piąter spotkanie z cyklu Akademia kozłowiecka

Piąter spotkanie z cyklu Akademia kozłowiecka

W dniu 16 marca odbyło się piąte spotkanie z cyklu „Akademia Kozłowiecka”, otwierająca drugi rok działalności Akademii Kozłowieckiej. Konferencja została przygotowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Rozpoczęła je Msza Święta w kaplicy pałacowej odprawiona w intencji rychłej Beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Inauguracji drugiego roku działalności Akademii Kozłowieckiej dokonali: Anna Fic-Lazor, Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, oraz Marcin Sułek, Dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie.

Pierwszy wykład wygłosiła Siostra Faustyna Szulc FSK z Klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach „Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński duchowy syn twórców dzieła Lasek”

Następnym punktem spotkania była prezentacja książki „Z głębi duszy” zawierającej duchowe notatki Prymasa Wyszyńskiego, którą przedstawiła Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Kolejny wykład „Sługa Boży Stefan Wyszyński popularyzatorem katolickiej nauki społecznej” zaprezentował Prof. Karol Klauza z Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego KUL.

Obrady zakończyła prelekcja Krzysztofa Wojciechowskiego z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych „Turystyczny szlak pieszy śladami księdza Stefana Wyszyńskiego po ziemi Skierbieszowskiej”.

Alert Systemowy