Nabór na stanowisko: konserwator dzieł sztuki

10 grudnia 2020
Nabór na stanowisko: konserwator dzieł sztuki

Nabór na stanowisko: konserwator dzieł sztuki

Nabór na stanowisko: konserwator dzieł sztuki

DYREKTOR MUZEUM Zamoyskich w Kozłówce

ogłasza nabór na stanowisko konserwatora do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny konserwacji dzieł sztuki: konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej / konserwacja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych,
 • doświadczenie min. 5 lat w pracach konserwatorskich i restauratorskich,
 • znajomość wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów, znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
 • znajomość nowych trendów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej oraz aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, kreator dokumentacji konserwatorskich).

Mile widziane:

 • znajomość specyfiki pracy w muzeum,
 • dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, efektywność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie),
 • znajomość języków obcych np. język angielski na poziomie min. B2,
 • referencje.

Zakres obowiązków  obejmować będzie w szczególności:

 • Nadzór nad warunkami eksponowania, przechowywania, przemieszczania, pakowania i transportu obiektów oraz pracami renowacyjnymi wykonywanymi przez określone komórki organizacyjne muzeum,
 • Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z zakresu rzeźby, rzemiosła artystycznego i malarstwa oraz przy kamiennych elementach architektonicznych w pracowni konserwatorskiej, z uwzględnieniem wszystkich możliwych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich dokumentowanie zgodnie ze Schematem Dokumentacji Konserwatorskiej, wykonywanie dokumentacji fotograficznej, wprowadzanie danych do rejestru oraz do programu MONA,
 • Opiniowanie pod względem konserwatorskim wykazu obiektów zgłaszanych do zakupu, dokumentacji konserwatorskich otrzymywanych z zewnątrz, kosztorysów i programów prac konserwatorskich zleconych na zewnątrz,
 • Przygotowywanie opisów stanów zachowania obiektów przejmowanych przez muzeum
  w depozyt lub użyczanych na wystawy,
 • Udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dotyczącą zbiorów,
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę  w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@muzeumzamoskich.pl lub Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 21-132 Kamionka.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (kancelaria), przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@muzeumzamoskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: konserwator dzieł sztuki”. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Alert Systemowy