Lubomirscy linii przeworskiej

19 kwietnia 2007
gallery_(10)

gallery_(10)

gallery_(10)

19 kwietnia – 30 września 2007

Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjonerzy

ze zbiorów: Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie, Lwowskiego Muzeum Historycznego, Lwowskiej Galerii Sztuki, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

wystawę przygotowało Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

kurator: Lucyna Mizera; oprawa plastyczna: Anna Fic-Lazor

miejsce: teatralnia zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce


Kuratorzy ekspozycji postawili sobie za cel przedstawienie kolekcji dawnego Muzeum im. Książąt Lubomirskich, utworzonego w 1823 roku przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich i ściśle z nim związanego. Na wystawie przedstawiono portrety członków rodu Lubomirskich, namalowane w XVIII, XIX i XX wieku. Znaczną część ekspozycji zajęły militaria, od XIV do XIX wieku, w tym broń biała i palna, z interesującą wiedeńską strzelbą pneumatyczną z końca XVIII wieku. Nie brakowało przedmiotów z zakresu rzemiosła artystycznego: zegarów, porcelany, szkła, sreber, np. serwis śniadaniowy wiedeńskiej firmy J. C. Klinkosch, z herbem Lubomirskich Szreniawa, a także strojów, akcesoriów mody, sentymentalnych pamiątek czy drobnych bibelotów.

Uroczystość otwarcia wystawy swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości: m.in. Tomasz Merta – Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków, Wojciech Żukowski – Wojewoda Lubelski, Jarosław Zdrojkowski – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Alert Systemowy