Autor: Beata Filipowicz

Wystawa fotografii „Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego”

19 września 2023
Wystawa fotografii „Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego”

Wystawa fotografii „Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego”

Wystawa fotografii „Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego”

Od 19 września w pałacowej kaplicy można oglądać wystawę fotografii „Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego”. Wystawa prezentuje widoki Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego w czasie II wojny światowej ukrywał się Ksiądz Stefan Wyszyński.

Fotografie, opatrzone cytatami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, są rezultatem wędrówki, którą odbyli studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunku architektura krajobrazu, zrzeszeni w Kole Naukowym „Krajobraz i Przestrzeń”.

Postać Księdza Stefana Wyszyńskiego i jego wyjątkowa osobowość kapłańska w sposób szczególny zapisały się również w pamięci mieszkańców kozłowieckiego pałacu. W czasie trzynastomiesięcznego pobytu (od 1 sierpnia 1940 do 1 września 1941 roku) Ksiądz Wyszyński pełnił w Kozłówce i okolicy posługę duszpasterską. Odprawiał msze św. i nabożeństwa, spowiadał, prowadził nauki i rekolekcje. Opieką duszpasterską otaczał też partyzantów i zaangażowany był w tajne nauczanie. Zajmował się pracą naukową, piśmienniczą i dydaktyczną.

Ksiądz Stefan Wyszyński, mimo iż był poszukiwany przez gestapo, podjął się także pełnienia funkcji kapelana i ojca duchowego dla Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża, które wraz z grupą swoich niewidomych podopiecznych z zakładów w Laskach i w Żułowie, znalazły schronienie w majątku Zamoyskich. Jego wykłady dla sióstr oraz dyskusje, w których brali udział także inni ukrywający się u Zamoyskich goście, nazywano „akademią kozłowiecką”. Ksiądz Wyszyński wykładał prawo kanoniczne i katolicką naukę społeczną.

Wystawa „Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego” prezentowana jest w pałacowej kaplicy, obok której zaaranżowana została ekspozycja odtwarzająca dawny wystrój pokoju zajmowanego niegdyś przez Księdza Stefana Wyszyńskiego.

Miejsce prezentowania wystawy oraz jej tematyka wpisują się w program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, w ramach którego uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Kultura i dziedzictwo narodowe,
Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Alert Systemowy