Ideologia i obyczaje na etykietach zapałczanych

5 lipca 2002
plakat_zapalki.jpg

plakat_zapalki.jpg

plakat_zapalki.jpg

5 lipca – 15 grudnia 2002

Ideologia i obyczaje na etykietach zapałczanych

komisarz: Jacek Szczepaniak

miejsce: Galeria Sztuki Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce


Wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej. Ukazano na niej ponad 300 etykiet zapałczanych i pudełek zapałek z czasów PRL-u, ze szczególnym uwzględnieniem frazeologii okresu stalinizmu. Podczas istnienia Polski Ludowej etykiety zapałczane, ze względu na masowość użycia, były cenionym narzędziem propagandy i ważnym nośnikiem podstawowych treści politycznych, ideologicznych, kulturalnych i obyczajowych. Widnieją na nich powszechnie głoszone hasła, których zadaniem była mobilizacja „ludu pracującego miast i wsi” do wytężonej pracy na rzecz budowy socjalizmu.

Alert Systemowy