Autor: Elżbieta Dybała

Idącym w przyszłość 966–2016

15 października 2021
Wystawa „Idącym w przyszłość 966–2016”

Wystawa „Idącym w przyszłość 966–2016”

Wystawa „Idącym w przyszłość 966–2016”

Idącym w przyszłość 966–2016

15 października – 15 listopada 2021
Kaplica pałacowa

 

Ekspozycja ukazuje mało znany, niepublikowany dotąd zapis fotograficzny świętowania Tysiąclecia Chrztu Polski – wydarzeń z 1966 roku wraz z przesłaniem na Nowe Tysiąclecie. Pokazuje obchody Sacrum Poloniae Millennium na tzw. stacjach milenijnych, które obejmowały ważniejsze miasta w Polsce. Teksty na poszczególnych planszach są zaczerpnięte z nauczania Prymasa Tysiąclecia błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Wystawę przygotował Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt graficzny opracował prof. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz. Fotografie pochodzą ze zbiorów Archiwum Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Wystawa po raz pierwszy pokazana była w roku 2016 na Jasnej Górze po pięćdziesięciu latach od uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski.

Pokaz „Idącym w przyszłość 966–2016”, można oglądać w kaplicy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce od 15 października do 15 listopada 2021 roku.

Za jej udostępnienie dziękujemy lubelskiemu oddziałowi Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Alert Systemowy