Chwal ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa

1 czerwca 2017
gallery_(15)

gallery_(15)

gallery_(15)

czerwiec – październik 2017

"Chwal ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa"

Miejsce: sala wystaw czasowych (Teatralnia) Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

 

Typowym sokolniczym zawołaniem i pozdrowieniem zapraszamy na wystawę czasową ukazującą dawny i wciąż pielęgnowany zwyczaj polowania z ptakami drapieżnymi.

Temat podejmujemy pioniersko w odpowiedzi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisaniu tej gałęzi łowiectwa, jako żywej tradycji, na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Nasze zainteresowanie zagadnieniem nawiązuje także do pasji myśliwskich dawnych właścicieli kozłowieckiego majątku i rozszerza zakres o kontekst arystokratycznej i ziemiańskiej obyczajowości.
Ekspozycja poświęcona zjawisku „łowów pod piórem” czynna będzie w budynku teatralni na terenie zespołu pałacowo-parkowego od 9 czerwca do 29 października 2017 r. Następnie w ramach współpracy zostanie przekazana Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie i tam udostępniona od 16 listopada 2017 r. do końca kwietnia 2018 r.
Wydarzenia odbędą się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych IAF, Polskiego Klubu Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego „Gniazdo Sokolników” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”.
W zamyśle organizatorów prezentacja ma stać się ważnym wydarzeniem nie tylko dla środowiska sokolników, ale poprzez wszechstronne ujęcie zagadnienia oraz międzynarodowy charakter przedstawić zwiedzającym zwyczaj układania ptaków drapieżnych na ziemiach polskich w odniesieniu do historii tego sposobu polowania. Wraz ze specjalistami chcemy także pokazać sokolnictwo „dodające łowiectwu skrzydeł” i ocieplające atmosferę wokół krytykowanego często myślistwa.
Mamy nadzieję pokazać barwność obyczaju, mnogość zagadnień oraz rozległość zjawiska - nie tylko terytorialną, ale także ikonograficzną i artystyczną.

Zaprezentujemy adekwatne sceny myśliwskie w malarstwie i grafice, przedstawione na tkaninach, zilustrowane w rzemiośle artystycznym, a nawet w sztuce nagrobnej. Nie zabraknie preparatów dermoplastycznych ptaków łowczych oraz gatunków padających ofiarą drapieżników.

Alert Systemowy