Arystokrata dookoła świata

4 lipca 2008
gallery_(5)

gallery_(5)

gallery_(5)

4 lipca – 30 października 2008

Arystokrata dookoła świata

ze zbiorów: 33 polskich muzeów, bibliotek i innych instytucji kultury

kurator: Karolina Wilkowicz; oprawa plastyczna: Anna Fic-Lazor

miejsce: teatralnia zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce

wydawnictwa: folder


Wystawa była kolejną ekspozycją z cyklu podejmowanego od wielu lat w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, poświęconego życiu ziemiaństwa i arystokracji w XVIII, XIX i początku XX wieku. Dotyczyła zjawiska podróżowania jako ważnego elementu edukacji, w procesie kształtowania smaku i gustu, rozwijaniu zdolności artystycznych, podejmowaniu inicjatyw politycznych i przedsięwzięć gospodarczych. Pokazała różnorodność form podróżowania, pobudek, celów i tras, a na przykładzie m.in. przedstawicieli rodu Zamoyskich odsyłała do konkretnego modelu wyprawy. Na wystawie przedstawiono pamiątki z podróży, przedmioty osobiste, źródła archiwalne i epistolograficzne - ukazane na tle materiałów ikonograficznych (portrety, zdjęcia). Ekspozycja została ponadto wzbogacona elementami ekwipunku turystycznego z XVIII-XX wieku.

Alert Systemowy