Autor: Beata Filipowicz

Wystawa plenerowa „PRL: propaganda a rzeczywistość".

Na szarym tle zestawienie dwóch fotografii, które przedstawiają pokazowy wiec polityczny przygotowany przez ówczesne władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz brodzącego po kolana w błocie obywatela, na tle podobnie wyglądających mężczyzn zgromadzonych przy pustych samochodach dostawczych. Na fotografiach duży czerwony napis: PRL: propaganda a rzeczywistość oraz loga organizatorów wystawy: Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.  Na dole plakatu czarny napis: 22 lipca – 30 września 2022 roku. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (ekspozycja plenerowa przy Galerii Sztuki Socrealizmu).

Plakat do wystawy plenerowej „PRL: propaganda a rzeczywistość”.

Na szarym tle zestawienie dwóch fotografii, które przedstawiają pokazowy wiec polityczny przygotowany przez ówczesne władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz brodzącego po kolana w błocie obywatela, na tle podobnie wyglądających mężczyzn zgromadzonych przy pustych samochodach dostawczych. Na fotografiach duży czerwony napis: PRL: propaganda a rzeczywistość oraz loga organizatorów wystawy: Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Na dole plakatu czarny napis: 22 lipca – 30 września 2022 roku. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (ekspozycja plenerowa przy Galerii Sztuki Socrealizmu).

Zapraszamy na otwarcie wystawy plenerowej „PRL: propaganda a rzeczywistość".

Ekspozycja składająca się z 21 plansz opowiada o różnicach w obrazie przedstawianym przez propagandę, a rzeczywistością PRL. Obok fotografii z akcji propagandowych, pochodów lub instalacji funkcjonujących w przestrzeni publicznej, znajdują się materiały wskazujące na kłamliwy charakter oficjalnego przekazu władz. Całość uzupełniają zwięzłe opisy, pozwalające zapoznać się z tematyką eksponowaną najczęściej przez rządzących oraz odsłaniające prawdziwy obraz rzeczywistości Polski okresu „realnego socjalizmu”.

Wystawa została przygotowana przez krakowski Oddział IPN Delegatura w Kielcach. Autorem wystawy jest dr Michał Zawisza, z którym współpracowali: Edyta Krężołek i Jakub Mularczyk. Projekt graficzny przygotowały: Katarzyna Niklas i Urszula Zalejska-Smoleń.

Program:
13.30 – otwarcie wystawy, powitanie gości przez Małgorzatę Mazurkiewicz, Zastępcę Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
13.35 – wypowiedź dra Roberta Derewendy, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
13.45 – referat okolicznościowy przygotowany przez dra Tomasza Osińskiego (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie)
14.00 – zaproszenie do zapoznania się z treścią wystawy „PRL: propaganda a rzeczywistość”
14.30 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej w Galerii Sztuki Socrealizmu (Sławomir Grzechnik, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce)

Wystawa będzie eksponowana w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w sąsiedztwie Galerii Sztuki Socrealizmu w dniach 22 lipca – 30 września 2022 r.

Alert Systemowy