Autor: Beata Cieszko

Oferta pracy na stanowisko: specjalista ds. edukacji

14 czerwca 2023

Oferta pracy na stanowisko: specjalista ds. edukacji
Poszukuje: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (www.muzeumzamoyskich.pl)
Na terenie: Polska
Data ogłoszenia: 14.06.2023 r.
Ważne do: 30.11.2023 r.
Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce ogłasza nabór na stanowisko:
specjalista ds. edukacji w Dziale Obsługi Publiczności, Promocji i Wydawnictw

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (co najmniej dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),
 • co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu MS Office),
 • znajomość języków obcych, preferowany język angielski na poziomie min. B2.

Mile widziane:

 • wykształcenie zgodne z zakresem działalności Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, efektywność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie),
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie,
 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi,
 • referencje.

Zakres obowiązków obejmować będzie w szczególności:

 • planowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym zajęć i warsztatów muzealnych,
 • gromadzenie i opracowywanie niezbędnych dla działalności edukacyjnej materiałów oraz pomocy naukowych,
 • inicjowanie i organizowanie wykładów, spotkań, odczytów, sesji, konferencji itp. we współpracy z innymi pracownikami oraz działami w siedzibie Muzeum oraz poza nim,
 • organizowanie zwiedzania oraz oprowadzanie turystów w tym grup specjalnych, również w języku angielskim,
 • pełnienie dyżurów merytorycznych,
 • organizacja oraz udział w wydarzeniach muzealnych oraz wydarzeniach towarzyszących,
 • współpraca merytoryczna z muzeami i innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna:
Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@muzeumzamoskich.pl lub Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (kancelaria), przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@muzeumzamoskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: specjalista ds. edukacji”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Alert Systemowy