Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II

ziemianstwo2.jpg

ziemianstwo2.jpg

ziemianstwo2.jpg

oprac. Róża Maliszewska

Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22–24 maja 2002

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2003, Wydanie I, ISBN 83-912588-8-2 s. 640, il. 327, [25 il. kolor.]

nakład wyczerpany

W publikacji zamieszczono 29 referatów poświęconych szeroko rozumianej działalności kulturalnej ziemiaństwa, zarówno mecenatu jak i twórczości własnej przedstawicieli tej warstwy.

Alert Systemowy