Salon Mały

gallery_(8)

gallery_(8)

gallery_(8)

W czasach Bielińskich mieściła się tu kaplica, przed wojną pokój najstarszego syna właścicieli. Obecne wyposażenie nawiązuje do stanu z początku XX wieku. Wśród obrazów zdobiących ściany przeważają kopie arcydzieł malarstwa europejskiego. Nad drzwiami do łazienki „Książę Henryk Lubomirski jako Amor” według Angeliki Kauffmann, a dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara: „Zuzanna w kąpieli” według J. B. Santerre'a, „Król Karol I Stuart i królowa Henrietta” według szkoły Van Dycka, niżej „Maria z Dzierżanowskich Czartoryska i Cecylia Beydale”, „Amor i Psyche” według François Gérarda, „Okropności wojny” według Rubensa, niżej „Danae” według Tycjana, „Dziewczyna z listem” według Greuze'a, „Sen Antiope” według Correggia i na dole portrety Konstantego, Andrzeja, Jana i Władysława Zamoyskich. Pod oknem stoi włoski pianomelodicon z końca XIX wieku – instrument do mechanicznego odtwarzania muzyki, w witrynie zaś srebra z różnych wytwórni europejskich oraz kryształowa zastawa z francuskiej huty Baccarat (4. ćwierćwiecze XIX wieku) – jedna z dwóch pozostałych po Zamoyskich (zachowało się 6 karafek i 55 kieliszków).

Alert Systemowy