„Obronimy Pokój” Wł. Gościmski

gallery_(11)

gallery_(11)

gallery_(11)

Obraz „Obronimy pokój” Władysława Gościmskiego z roku 1950 wprowadza nas w klimat pochodów 1-majowych sprzed lat. Dzieło trafiło do Kozłówki wraz z innymi pracami socrealistycznymi w czasach Centralnej Składnicy Muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki. Autor obrazu, Władysław Gościmski (1904–1979), jest rodowitym warszawianinem. Artystyczną edukację rozpoczął przed wojną, jako uczeń prof. Miłosza Kotarbińskiego w Miejskiej Szkole Rysunku i Malarstwa. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przerwała wojna. Gościmski uzyskał dyplom w roku 1946. Był popularnym malarzem, specjalizującym się w obrazach o tematyce historycznej i batalistycznej. Sprawował również funkcję adiunkta na wydziale Scenografii ASP w Warszawie. W latach 50. i 60. XX wieku brał czynny udział w wielu wystawach zbiorowych, okolicznościowych i konkursach. Obraz był eksponowany po raz pierwszy na Ogólnopolskiej Wystawie „Polacy w walce o pokój” w Warszawie, w roku 1950.

Alert Systemowy