Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia edukacyjne w pałacu

Zajęcia edukacyjne w pałacu

Zajęcia edukacyjne w pałacu

Pałacowe zwierzątka
Miejsce: Ekspozycja Pałacowa
Czas trwania: 50 minut
Cele: Zachęcenie dzieci do obserwacji i rozpoznawania zwierząt w dekoracjach eksponatów, rozwijanie umiejętności spostrzegawczości i koncentracji, promowanie pozytywnego stosunku do muzeum.
Przebieg lekcji: Przewodnik prowadzi dzieci przez ekspozycję pałacową, podkreślając różnorodność dekoracji związanych z zwierzętami. Dzieci szukają i identyfikują zwierzęta, a następnie biorą udział w aktywności w postaci zabawy.
Materiały: Eksponaty z dekoracjami zwierząt, wydruki kształtów, nagrody dla dzieci.
Ewaluacja: Obserwacja zaangażowania i zainteresowania dzieci podczas lekcji, ocena ich uczestnictwa w zabawach i zrozumienia tematu.
Koszt: 100 zł (maks. 25 osób)

Sto lat temu, w pałacu Konstantego Zamoyskiego
Podczas wędrówki przez wnętrza pałacu uczestnicy poznają życie codzienne jego dawnych mieszkańców, przeznaczenie pomieszczeń i znajdującego się w nich wyposażenia. Dawną atmosferę miejsca podkreślają stylowe suknie przewodniczek i korony, które otrzymują najmłodsi zwiedzający. Na koniec wędrówki uczestnicy dostają karty edukacyjne, które mogą wykorzystać w szkole lub w domu.
Czas trwania około 60 min.
Miejsce: Pałac
Koszt – bilety wstępu do Pałacu + 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Moda na czystość
Podczas zajęć, prowadzonych w sali edukacyjnej, uczestnicy dowiedzą się jak na przestrzeni wieków zmieniało się podejście do higieny, poznają historię środków czystości, naczyń i innych przyborów toaletowych. Będą mogli też samodzielnie wykonać kolorowe i pachnące mydełko.
Czas trwania około 60 min.
Miejsce: Sala edukacyjna
Koszt  – 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Sztuka podróżowania
W kozłowieckiej Powozowni można dowiedzieć się, z jakich środków lokomocji korzystali mieszkańcy pałacu oraz poznać fakty i ciekawostki dotyczące wypraw i nowinek technicznych, wprowadzanych w celu poprawienia komfortu podróży. W trakcie warsztatów uczestnicy, przy pomocy papierowego szablonu, zaprojektują model wytwornego powozu.
Czas trwania około 90 min.
Miejsce: Powozownia i sala edukacyjna
Koszt – bilety wstępu do Powozowni + 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Barokowo – ogrodowo
Na przykładzie założenia parkowego w Kozłówce uczestnicy odnajdą podobieństwa i różnice między ogrodem francuskim i angielskim, zapoznają się z terminami stosowanymi w opisach ogrodów zabytkowych i wzbogacą swoją wiedzę na temat uprawianych w nich roślin. Pogadanka połączona ze spacerem, uzależnionym od warunków pogodowych.
Czas trwania około 60 min.
Miejsce: Park
Koszt – 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Drzewo genealogiczne
Na zajęciach odbywających się w ekspozycji „Rodzinny album” uczestnicy dowiedzą się, czym jest genealogia, poznają sposoby wyszukiwania informacji o przodkach, nauczą się archiwizować fotografie i tworzyć rodzinne albumy. Podczas warsztatów wykonają drzewo genealogiczne własnej rodziny.
Czas trwania około 90 min.
Miejsce: Oficyna południowa: ekspozycja „Rodzinny album”, sala edukacyjna
Koszt – bilety wstępu na ekspozycję + 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Zduńskie opowieści
Na przykładzie kozłowieckich pieców uczestnicy posłuchają o dawnych sposobach ogrzewania wnętrz. Dowiedzą się, co robił zdun, poznają historię pieca kaflowego, jego budowę, a także sposoby dekorowania. Podczas wizyty w Lapidarium obejrzą ceramiczne kafle od środka. W części warsztatowej wykonają własną dekorację z zimnej porcelany.
Czas trwania około 90 min.
Miejsce: Oficyna północna: ekspozycja „Lapidarium”, sala edukacyjna
Koszt – 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Alert Systemowy