Autor: Elżbieta Dybała

Więcej niż hrabia… wystawa archiwaliów związanych z Konstantym Zamoyskim

12 kwietnia 2023
Fotografia przedstawiająca archiwalia zgromadzone przez Konstantego Zamoyskiego. Na tablicy z bordowym tłem opis kozłowieckiego archiwum datowanego od 1800 do 1956 roku oraz skany zachowanych archiwaliów.

Więcej niż hrabia archiwalia

Fotografia przedstawiająca archiwalia zgromadzone przez Konstantego Zamoyskiego. Na tablicy z bordowym tłem opis kozłowieckiego archiwum datowanego od 1800 do 1956 roku oraz skany zachowanych archiwaliów.

Wystawa w 120. rocznica utworzenia ordynacji kozłowieckiej i setną rocznicę śmierci jej założyciela, Konstantego Zamoyskiego.

 

Zapraszamy na pierwsze odsłony:

 

od 12 kwietnia

Park kozłowiecki

wystawa planszowa

 

12 kwietnia – 5 maja

Biblioteka pałacowa

wystawa archiwaliów związanych z Konstantym Zamoyskim:

 

  1. Listy Konstantego Zamoyskiego do ojca, Jana Zamoyskiego, z lat 1861–1878
  2. Intercyza przedślubna Anieli Potockiej. Rękopis z 1870 r.
  3. Akt notarialny podziału majątku przez Jana Zamoyskiego. Rękopis z 1869 r.
  4. Pokwitowanie Konstantego Zamoyskiego dla Ludwika Wodzickiego „za ostatnią ratę należnego […] długu z działów familijnych”. Rękopis z 1881 r.
  5. Wypis wykazu hipotecznego dóbr ordynacji Kozłówka. Maszynopis z 1944 r.
  6. Trzy raporty kasowe Zarządu Ordynacji Kozłowieckiej w Nasutowie. Rękopisy z lat 1930 i 1931
  7. List Konstantego Zamoyskiego do Ludwika Wodzickiego. Rękopis z 1879 r
  8. Odpis aktu notarialnego dotyczący udzielenia pełnomocnictwa Zygmuntowi Huzarowi przez Adama Zamoyskiego na zarządzanie i administrowanie lasami dóbr ordynacji Kozłówka. Maszynopis z 1910 r.
  9. Akt darowizny różańca dla Feliksa Jabłońskiego od Konstantego Zamoyskiego. Rękopis z 1920 r.
  10. "Cai Crispi Sallustii, Bellum Catilinarium sive De conjuratione Catilinae" [Wojna katylińska lub spisek Katyliny]. Tłumaczenie Konstantego Zamoyskiego z języka łacińskiego na polski i francuski. Rękopis z 1859 r.

Alert Systemowy