Album z nutami Karoliny z Walewskich

gallery_(18)

gallery_(18)

gallery_(18)

Wracamy ponownie do zbiorów biblioteki zabytkowej, w których obok książek, map czy dokumentów znajdują się również nuty. Zbiór ten liczy 388 jednostek inwentarzowych.Są to przede wszystkim zeszyty i albumy nut z oficyn drukarskich, głównie z Lipska oraz Paryża, ale zachowały się także nuty w formie rękopiśmiennej. Są tu dzieła najznakomitszych kompozytorów, jak Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, Chopin. Ale występują też kompozycje utalentowanych amatorów, m.in. Kazimierza Lubomirskiego czy Zofii z Chodkiewiczów Ossolińskiej, babki pierwszej ordynatowej kozłowieckiej Anieli z Potockich Zamoyskiej.

Wśród najstarszych nut są albumy należące do prababki Anieli Zamoyskiej, Karoliny z Walewskich, primo voto Chodkiewiczowej, secundo voto Golicynowej. Ten zbiór składa się z pięciu albumów pogrupowanych według gatunków lub form muzycznych. W dwóch albumach znajdują się sonaty fortepianowe z lat 1791–1805. Następne dwa zawierają zbiory muzyki kameralnej na fortepian i skrzypce lub flet i wiolonczelę. Ostatni album to wariacje fortepianowe wydane w latach 1891–1806. Są to, jak pisze pani Marta Pielech: (absolwentka muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik Ośrodka Dokumentacji i Badań Warszawskiej Opery Kameralnej) „W skali naszego kraju w przeważającej części cimelia”.

Pierwszy album jest klockiem wydawniczym, czyli zbiorem druków oprawionych wspólnie w tekturowe okładki oklejone papierem w kolorze marmurkowym. Na okładce znajduje się czerwona naklejka z napisem „SONATES / DE DIFFEIENS / AUTEUZS [!] / C.C. N.1” Na stronie wewnętrznej karty ochronnej umieszczony został rękopiśmienny spis treści. W albumie znajduje się dziesięć utworów, a pozycje 6 i 8 to prawdziwe cimelia, czyli najcenniejsze i najrzadsze druki muzyczne w Polsce.

Album zawiera:

  • Tre / SONATE / Per Clavicembalo o Piano-Forte / con l’accompagnamento d’un Violino / Composte dal / SIG. STEIBELT / Opera I. / In Vienna presso Artaria Compagni [nr. wyd. 351 ] s. 29.  [1791]
  • DEUX / SONATES / Pour le Piano Forte / Composées par / Louis van Beethoven / et. Suite du Repertoire des Clavecinistes / Prix 8 ‘’ / A Zuric chez Jean George Naigueli [b.n.]  s. 40
  • SONATE / pour / DEUX CLAVECINS ou PIANO-FORTE / Composée par / W.A. MOZART / Oeuvre 34me / à Vienne chez Artaria & Comp. [nr. wyd. 550] s. 33 [c. 1795]
  • TROIS SONATES / à Quatre Mains / Pour le Clavecin ou Pianoforte / par / IGNA: PLEYEL / 13me  Partie de Clavecin – Op.25 / à Vienne chez Artaria Comp. [nr wyd. 343] s. 49 [c. 1791]
  • TROIS GRANDES / SONATES / Pour le Piano-Forte / avec Accompagnement de Violoncelle / composées par / BERNARD ROMBERG. / NB.NB. Pour la Facilité de l’éxeécution l’Auteur a transcript / la partie de Violoncelle en une partie de Violon. / Livraison I. / A VIENNE / chez Thadé Weigl Auteur et Editeur de Musique, / sur le Graben No. 1212 [nr. wyd. 743] s. 24 Ø [1798]
  • GRANDE SONATE / pour le Pianoforte / composée et dédiée / à Monsieur Cherubini / par / ANTOINE EBERL. / Op.27. / A Vienne au Bureau d’Arts et d’Industrie, Rue Kohlmarkt N. 269 [nr. wyd. 415] s. 26 Cim. [1805]
  • Grande / SONATE / POUR / le Forte Piano / COMPOSÉE / PAR / CHARLES PAUSEWANG [b. m. i n.] s. 18
  • TROIS SONATES / pour le Pianoforte / avec accompagnement / D’un Violon et Violoncelle obligé / composés / PAR / A. BERGT. / Op. I / In Wien bey T. Mollo und Comp. Am Hof. [zaklejony poprzedni adres wyd. Chez Breitkopf & Härtel / à Leipzig] [nr. wyd. 75] s. 37 Cim. [a.1798]
  • SONATE / à quatre Mains / pour le forte- piano / composée par / JOSEPH WOELFL / Oeuvre 17 No I Prix 1. D / à Leipzig chez Hoffmeister et Kűhnel / (Bureau de Musique) [nr. wyd. 269] s. 23 [1803–1804]
  • SONATE / Pour le Pianoforte / composée et dédiée / À MONSIEUR LOUIS VAN BEETHOVEN / par / Le Baron Nicolas de Krufft. / Op. IV. / A Vienne, au Bureau d’Arts et d’Industrie, / Rue Kohlmarkt No 269 [nr. wyd. 256] s. 15


Opr. Elżbieta Dybała

Alert Systemowy