Firma Równych Szans 2007

1 stycznia 2007
rowne

rowne

rowne

W II edycji konkursu „Firma Równych Szans” Muzeum Zamoyskich w Kozłówce uzyskało III miejsce w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu promującego liderów polskiego biznesu i administracji publicznej wprowadzających najskuteczniejsze rozwiązania w obszarze zarządzania równością szans w miejscu pracy odbyło się w Teatrze Polskim w Warszawie 21 stycznia 2008 roku.

Ocena jury konkursu: „Muzeum Zamoyskich ma wyrównaną liczbę kobiet i mężczyzn wśród zatrudnionych, a na stanowiskach kierowniczych dominują kobiety. Wyróżnia się dobrą polityką w obszarze ochrony przed molestowaniem i mobbingiem oraz w obszarze wynagrodzeń.”

Ocena dyrektora Muzeum: „Muzeum Zamoyskich usytuowane jest w niewielkiej lubelskiej wsi, gdzie podział na prace kobiece i męskie jest nadal silnie kultywowany. W Muzeum Zamoyskich tradycja ta została już wykorzeniona. Obecne sukcesy Muzeum, jego wysoka międzynarodowa rozpoznawalność są w znacznym stopniu zasługą kobiet, które obejmują tu większość stanowisk kierowniczych. Udział w konkursie jest dla nas potwierdzeniem, że o sukcesie firmy decydują przede wszystkim kompetencje pracowników, zaś ich płeć ma znaczenie drugorzędne.”

Laureaci, spośród 100 startujących firm z całej Polski, wyłonieni zostali na podstawie badań przeprowadzonych za pomocą wskaźnika Gender Index – nowatorskiego narzędzia analizy miejsca pracy, opracowanego przez zespół ekspertów z czołowych polskich uczelni. Oceniany jest status kobiet i mężczyzn w siedmiu obszarach przedmiotowych: rekrutacja, dostep do awansów, ochrona pzred zwolnieniem, dostęp do szkoleń, wynagrodzenia za pracę, ochrona przed molestowaniem i mobbingiem, możliwość łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

Konkurs jest ogłaszany w ramach projektu Gender Index, realizowanego w zakresie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Partnerstwo, w skład której wchodzą: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Szkoła Główna Handlowa, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Derm-Service Pologne, Międzynarodowe Forum Kobiet i Fundacja Feminoteka. Organizatorem II edycji konkursu jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Alert Systemowy