Europa Nostra 1997

1 stycznia 1997
medal_europa_nostra_am2011_(1).jpg

medal_europa_nostra_am2011_(1).jpg

medal_europa_nostra_am2011_(1).jpg

Medal Europa Nostra 1997 za znakomite odnowienie unikatowego zespołu pałacowo-parkowego oraz zachowanie starej kolekcji malarstwa i mebli rodziny Zamoyskich przyznany przez Międzynarodową Komisję Ekspertów za rok 1997 (jeden z sześciu medali na zgłoszonych 150 projektów z 21 krajów europejskich).

Alert Systemowy