Perła Lubelszczyzny 2010

perla2010

perla2010

perla2010

Czytelnicy Kuriera Lubelskiego i słuchacze Radia Lublin przyznali Muzeum Zamoyskich w Kozłówce tytuł Perła Lubelszczyzny 2010.
Wszystkim, którzy oddali na  nas głos serdecznie dziękujemy.

Alert Systemowy