Certyfikat ISO 9001:2000

1 stycznia 2000
iso

iso

iso

Deklaracja Kierownictwa dotycząca Polityki Jakości realizowanejw Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Kierownictwo Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, dążąc do spełniania potrzeb i oczekiwań Klientów, podjęło starania mające na celu wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001:2000


POLITYKA JAKOŚCI MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

W warunkach działania gospodarki rynkowej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zaczęło zastanawiać się nad możliwościami i sposobami poprawy efektywności swojego działania oraz zwiększenia konkurencyjności oferowanych usług. Mając na uwadze zadowolenie Klientów, a tym samym spełnienie ich wymagań i oczekiwań podjęliśmy decyzję o wdrożeniu w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Systemu Zarządzania Jakością opartego o normę ISO 9001:2000.

Pragniemy, aby Muzeum Zamoyskich w Kozłówce było wiodącą rezydencją magnacką w Polsce, aby było najlepiej postrzeganym muzeum, aby przedstawiona oferta w pełni zadowalała turystów i zachęcała nie tylko do przyjazdów, ale i do powrotów.

Powyższą misję chcemy zrealizować poprzez:

* kształtowanie skutecznej polityki personalnej oraz uświadomienie pracowników, iż wysoka jakość świadczonych usług jest podstawowym warunkiem funkcjonowania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
* zapewnienie środków dla utrzymania gwarantowanej jakości,
* unowocześnienie i udoskonalenie form sprzedaży usług,
* zapewnienie skutecznej organizacji pracy, tj. rozdział obowiązków, przydział kompetencji w sposób pozwalający na identyfikację problemów związanych bezpośrednio z jakością oraz znajdować sposoby ich rozwiązywania,
* stałe podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w Muzeum.

Dyrektor
Krzysztof Kornacki

Kozłówka, dnia 1 października 2001

Alert Systemowy